Toepassingen

Custody transfer van vloeistof
Fiscale metingen of custody transfers gaan niet alleen over kwantitatieve doorvoer. De kwaliteit of de leidinginhoud tijdens de productie wordt vaak onderschat, terwijl dit steeds belangrijker wordt met de sterke variaties in compositie en de schaarste van olie wereldwijd.

Custody transfer/ fiscale metingen bij TEAM Terminal
TEAM Terminal is een van de grootste olie overslagbedrijven in het Rotterdamse Europoort gebied. Met Esso, BP en Aramco als aandeelhouders, verwerkt TEAM Terminal 30 miljoen m3 ruwe olie per jaar. Een recent project bij TEAM Terminal was om een automatische ruwe olie Jet-Mix monstername systeem te bouwen voor een van de belangrijkste custody transfers / fiscale meetpunten bij TEAM Terminal.

Met onze installed base op alle grote import- en exportlijnen, werd KPS geselecteerd om dit custody transfer en fiscale meetsysteem te bouwen. De custody transfer bevatte een bi-directionele stroming door een pijp met een diameter van meer dan een meter. Een vereiste voor het fiscale meetsysteem was dat de ruwe olie kon worden geanalyseerd met de hoogste nauwkeurigheidsklasse van de ISO 3171.

Het onafhankelijke certificeringsbedrijf SGS concludeerde hierbij dat het custody transfer/ fiscale meetsysteem een uitstekende prestatie levert en in overeenstemming is met de hoogste nauwkeurigheidsklasse. Hierdoor kan het TEAM-terminal de samenstelling van de ruwe olie nauwkeuriger bepalen tijdens custody transfers / fiscale metingen. Dit leidt tot een betere controle van de vrachtbrief (Bill of Loading) en de weerlegging van claims. Dankzij KPS kan er een representatief en betrouwbaar monster worden verkregen.

Custody transfer meting voor gassen
Fiscale metingen of custody transfers gaan niet alleen over kwantitatieve doorvoer. De kwaliteit of de leidinginhoud tijdens de productie wordt vaak onderschat, terwijl dit steeds belangrijker wordt met de sterke variaties in compositie en de schaarste van gas wereldwijd.

Custody transfer / fiscale metingen bij NAM:
NAM, een 50/50 samenwerking van Shell en ExxonMobil, is momenteel de grootste gasproducent van Nederland met een jaarlijkse productie van ongeveer 50 miljard m³. 70% van het gas (37 miljard m³) komt uit het Groningen-veld en de rest uit verschillende kleinere velden elders op het vasteland en in de Noordzee (15 miljard m³). Gas dat wordt geproduceerd door de NAM beslaat ongeveer 75% van de Nederlandse vraag. Een recent project van de NAM omvatte de bouw van een automatische gas monsternamesysteem voor een offshore platform voor custody transfer / fiscale metingdoeleinden.

Met onze installed base op vele offshore-platformen, werd KPS geselecteerd om dit custody transfer en fiscale meetsysteem te bouwen. Aangezien het meeste geproduceerd gas tegenwoordig “nat” is (d.w.z. met verontreinigende stoffen en zwaardere koolwaterstoffen), zal er condensatie optreden en de gasstroom vervuild raken bij een verkeerde behandeling. Deze verontreinigingen moeten geconditioneerd blijven tijdens monstername en gedurende alle fasen van de behandeling, zodat dit geen nadelige effecten heeft op de uiteindelijke analyse. Een vereiste aan dit fiscale meetsysteem is dat het geproduceerde aardgas kan worden geanalyseerd met de hoogste nauwkeurigheid en in overeenstemming met de nieuwste API 14.1 standaard.

Het geleverde automatische gasmonstername systeem maakt het mogelijk voor NAM om beter de BTU’s, densiteit en HC-dauwpunt van het gas te kunnen bepalen tijdens custody transfers / fiscale metingen. Dit leidt tot het beter opmaken van de vrachtbrief (Bill of Loading), het weerleggen van claims en het minimaliseren van onnodige belastingen.

Water Emissies

Water bij upstream applicaties
Geproduceerd water is een vloeistof die geen directe commerciële waarde heeft, maar in onze branche heeft het in sommige gevallen een indirecte waarde, zoals bij het her-injecteren van water bij producerende formaties om de productie te verhogen. Het is een vloeistof die wordt gereinigd tot minder dan enkele mg/l met de verwijdering van deeltjes van 2 micron tot 95%. Als men ernaar kijkt, kan het op drinkwater lijken, maar het kan zelfs 100x schoner zijn dan dat. Het belangrijkste punt is echter dat het een unieke vloeistof is. Dit water zit normaal gesproken vol met oplosbaar ijzer en barium om een paar vaste componenten te noemen en het is 3 tot 10x zouter dan zeewater. Alle metingen moeten in de leiding worden uitgevoerd om te voorkomen dat de vloeistof verandert. Bijvoorbeeld: als er een monster wordt genomen dat in aanraking komt met zuurstof of lucht, kan ijzer gecombineerd met zuurstof tot ijzeroxide leiden en dus is het monster onjuist geworden. Ook wanneer er in een laboratoriumomgeving testen uitgevoerd worden en de vloeistof gas en bacteriën bevat, zal de samenstelling van de vloeistof in de meeste gevallen worden aangetast.

Water bij downstream applicaties
Raffinage van ruwe olie door gefractioneerde destillatie produceert geraffineerde olie (brandstof), zoals benzine, kerosine, Jet Fuel, Nafta, Motorolie, enz. Veel van de producten, die afkomstig zijn uit dit raffinageproces zijn kankerverwekkend en bevatten vluchtige organische verbindingen (VOC’s) zoals benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen. Deze verbindingen zijn schadelijk voor mens/ dier en indien aanwezig in meren, rivieren, beken, etc., zijn ze een groot risico voor de volksgezondheid. Het bewaken van het watermilieu op geraffineerde oliën (brandstoffen) is een andere manier om bewust te worden van de toenemende vervuilingen. Hiervoor kunnen protocollen worden toegepast om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Water Influent bij Dunea
Dunea is een van de grootste leveranciers van drinkwater in Nederland. Dunea produceert en levert ongeveer 1,2 miljoen klanten een hoge kwaliteit en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Nederland. Een recent project bij Dunea was om de inname van water te bewaken op sporen van diesel afkomstig van schepen en agrarisch transport door de rivier.

Met een installed base van vele olie-in-water metingen, werd KPS geselecteerd om deze olie-in-water monitor te bouwen ter bescherming van de waterzuiveringsinstallatie. Een vereiste van dit waterinnamepunt was dat de hoeveelheid diesel- of stookolie zou kunnen worden gecontroleerd met een nauwkeurigheid van enkele PPB (parts per billion).

Get in contact with our experts!

Send your e-mail and we’ll get in touch!

Referenties

Back to top