KPS e-Jet-mix™ Sampling Systemen

Eindgebruikers waren tot op heden beperkt tot een vooraf gedane analyse die gebaseerd was op een paar vuistregels of voorgaande ervaringen.

Fast Loop

De KPS e-Jet-mix™ Sampling Systemen zijn dusdanig geoptimaliseerd dat ze weinig en eenvoudig onderhoud nodig hebben dus hiermee ook een lange levensduur.

Probe Sampler

De KPS e-Jet-mix™ Sampling Systemen zijn dusdanig geoptimaliseerd dat ze weinig en eenvoudig onderhoud nodig hebben dus hiermee ook een lange levensduur.

Bij de bouw van een automatisch monsternamesysteem voor ruwe olie gaat het om de combinatie van de juiste componenten en de integratie en kennis van het gehele proces. Afhankelijk van de samenstelling van de ruwe olie en mogelijke bestandsdelen worden de juiste materialen geselecteerd. Inmiddels hebben wij meer dan 100 automatische monsternemers geïnstalleerd in het Rotterdamse havengebied. Onze kennis en ervaring heeft ertoe bijgedragen dat onze systemen weinig onderhoud nodig hebben. Daarnaast zijn ze duurzaam ontworpen en beschikken over een zeer hoge nauwkeurigheid gebaseerd op eerdere ervaringen en CFD-modulatie software.

De KPS automatische monsternamesystemen worden vooral gebruikt om de vrachtbrief (Bill of Loading) te maken, dan wel te controleren op compositie. Registratie van deze gegevens kan van belang zijn als er claims komen van klanten, voor de controle van ruwe olie leveranciers of om onnodige fiscale betalingen te voorkomen.
Onze ruwe olie monsternamesystemen worden gebouwd in overeenstemming met de ISO 3171, API, IP, en ASTM-normen. Hierdoor zijn wij in staat om een representatief en betrouwbaar monster te verkrijgen.

Voorwaarden van ruwe oliebemonstering

⦁ Nauwkeurigheid
Traditioneel gezien wordt een monsternemer direct op de hoofdleiding geplaatst omdat er wordt uitgegaan van een homogene representatieve flow en dus geen variaties in druppelgrootten, densiteit en viscositeit. Hierdoor kan het voorkomen dat er uitzakking van het water in de hoofdleiding plaatsvindt waardoor het water over de bodem gaat en dus voorbij aan de inlaat van de monsternemer. Dit type traditionele monsternemers is uitgerust met een zeer kleine ingang waardoor de grotere waterdruppels voorbij gaan waardoor het monster niet representatief is.
KPS heeft hiervoor de oplossing!

⦁ Betrouwbaarheid
Doordat raffinaderijen, opslagterminals en offshore locaties hun operationele en onderhoudskosten willen beperken, worden operators vaak geconfronteerd met goedkope automatische monsternemers met een hoge failure rate. Om een monsternemer goed draaiende te houden hebben operators te maken met hoge onderhoudskosten, regelmatige vervanging van onderdelen en logistieke kosten. En ook al is er op een bepaald moment geen monsternemer voorhanden, toch zullen fiscale metingen plaats moeten blijven vinden met als gevolg dat de Bill of Loading die gecontroleerd of opgemaakt wordt onbetrouwbaar is.
KPS heeft hiervoor de oplossing!

⦁ Minimaliseren van kruisbesmetting
Bij traditionele monsternemers die direct op de leiding geplaatst worden, is de afstand tussen de monsternemer en de ontvangende kannen vaak groter dan enkele meters. Dit gebeurt vanuit praktisch oogpunt, zodat operators makkelijker de kannen kunnen vervangen. Echter hoe groter deze afstand, des te groter de kans op kruisbesmetting tussen de verschillende batch verladingen.
KPS heeft hiervoor de oplossing!

⦁ Inline mixing
Om een homogene flow te kunnen creëren is inline mixing vaak vereist voor grotere leidingen. Traditioneel worden statische mengers, bestaande uit een serie metalen platen, in de hoofdleiding geïnstalleerd met als doel voldoende turbulentie te kunnen krijgen voor een homogene flow. De benodigde energie voor het mixen wordt verkregen door een verlies in druk van de flow die door de statische menger gaat. Dit wordt vaak als een minder aantrekkelijke oplossing gezien omdat drukval betekent dat er ook minder doorzet zal zijn. Daarnaast hebben zij ook een zekere turndown ratio, waardoor men een minder nauwkeurige monstername krijgt bij aanvang en aan het einde van de batch verlading.
KPS heeft hiervoor de oplossing!

Get in contact with our experts!

Send your e-mail and we’ll get in touch!

Referenties

Back to top